Εξωχώρι

Ορεινό χωριό αποτελούμενο από 4 οικισμούς. Ήταν έδρα επαρχίας με τον εκπληκτικό αριθμό των 100 εκκλησιών.

Πολλές από αυτές διατηρούνται μέχρι σήμερα με υπέροχες αγιογραφίες.

Το παλιό σχολείο του χωριού λειτουργεί ως Πολιτιστικό –Λαογραφικό Μουσείο.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο