Μεζονέτες

Studio 1

Studio 2

Απρίλιος

60€ 50€ 40€

Μαϊος

60€ 50€ 40€

Ιούνιος

75€ 65€ 45€

Ιούλιος

85€ 70€ 55€

Αύγουστος

95€ 75€ 60€

Σεπτέμβριος

75€ 65€ 45€

Οκτώβριος

60€ 50€ 40€

Νοέμβριος-Μάρτιος

60€ 50€ 40€